Het Researchlab

Het ResearchLab is een initiatief van SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). We willen weten wat werkt! SCOH stimuleert en waardeert de onderzoekende houding van leraren. Het ResearchLab is een plek waar SCOH-onderwijsmensen vragen over de onderwijspraktijk kunnen stellen.

De kracht van het ResearchLab is dat het ResearchTeam per vraag kijkt naar de situatie van de school van de vraagsteller. Dit kan betekenen dat het antwoord voor elk van onze scholen net anders is.

We doen op verschillende manieren onderzoek:

  • We werken samen met experts in de leernetwerken (bijv. hoogbegaafdheid of gedrag) van het SCOH Kenniscentrum.
  • We werken samen met experts, werkzaam op hogescholen en universiteiten
  • We doen literatuuronderzoek, bijvoorbeeld in samenwerking met de Kennisrotonde
  • We verrichten praktijk(gericht)onderzoek, we verzamelen data op onze scholen of gebruiken al aanwezige data.

Het ResearchLab is onderdeel van het SCOH Kenniscentrum.

Het ResearchTeam

Het ResearchTeam bestaat uit SCOH-leraren. Leden van het ResearchTeam zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar antwoorden. Ze hebben een kritische houding en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.

Na ontvangst van een vraag, neemt een lid van het ResearchTeam contact op met de vragensteller, om een fijne onderzoeksvraag te formuleren. Aan de hand van deze onderzoeksvraag wordt een onderzoeksplan opgesteld. Vervolgens gaat het team aan de slag met het onderzoek, De resultaten worden vertaalt naar de SCOH-praktijk, zodat de vraagsteller direct met het antwoord aan de slag kan.

Het ResearchLab biedt je de kans om als leerkracht je onderzoekende kwaliteiten in te zetten.
Werk je bij SCOH en wil je lid worden van het ResearchTeam? Stuur dan een e-mail naar Natalie van der Veen via nvdveen@scoh.nl of vul het contactformulier in.

De mensen van het ResearchTeam

Maayke Conrads

Barbera Los

Ik werk op de Dr J. A. Gerth van Wijkschool en ben onderdeel van het ResearchTeam.
Vanuit opleidingen en cursussen ben ik geïnteresseerd in de wetenschap, gecombineerd met onderwijs. Als leerkracht zijnde ben je steeds op zoek naar de beste manier om je leerlingen kennis bij te brengen. Tijdens deze zoektocht stuit je geregeld op vragen. Door de drukte in de praktijk blijven die vaak liggen, het ResearchLab is de gelegenheid om je vragen te stellen en antwoord te krijgen! Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar de antwoorden waardoor ons onderwijs nog beter wordt.

Karen Kleijn

Ik ben werkzaam op de Bavinckschool. Ik zit bij het ResearchLab, vooral omdat ik het leuk vind om dingen uit te zoeken, onderzoek te lezen en onderzoek te doen. Regelmatig loop ik met collega’s tegen vragen aan zoals ‘Zullen we al met Engels beginnen bij de kleuters?’, of ‘Is het echt noodzakelijk om in groep drie zo snel de letters aan te bieden dat ze voor de Citotoets in januari al geleerd zijn?’ Ik vind het interessant om te proberen dat soort vragen te beantwoorden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Op die manier een schakelpunt zijn en wetenschappelijk onderzoek goed vertalen naar de praktijk, een praktijk waar ik als leerkracht zelf ook middenin zit, dat is voor mij het grote pluspunt van het ResearchLab.

Thirza Brand

Ik ben in 2018 begonnen op de P. Oosterleeschool, terwijl ik bezig was met de master Pedagogiek: Onderwijs en Innovatie. Ik wil meer verbinding leggen tussen de wereld van de wetenschap en de dagelijkse onderwijspraktijk. In het Researchlab dagen we elkaar en de scholen uit om ‘alledaagse’ vragen te vertalen naar onderzoekbare vragen. Het Researchlab helpt om alternatieven serieus te onderzoeken, om tot een beredeneerde aanpak te komen.

Sterre de Heiden

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam op SBO De Springplank. Ik neem deel aan het ResearchLab, om verdere verdieping voor het onderwijs (en voor mijzelf) te vinden. In mijn ogen is het ResearchLab een belangrijke mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs en vragen uit de praktijk kritisch te bekijken, waarmee de wetenschap en de praktijk dichter bij elkaar komen te staan.

Natalie van der Veen

Als onderwijskundige beschouw ik het als mijn professionele opdracht om onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Fijn dat ik als projectleider van het ResearchLab op deze manier invulling aan die opdracht kan geven!