Het Researchlab

Het ResearchLab is een initiatief van SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden) waarmee we leerkrachten binnen onze organisatie meer willen betrekken bij onderwijsonderzoek. Het ResearchLab is een plek waar leerkrachten, directeuren, intern begeleiders en andere medewerkers van de organisatie hun vragen over hun onderwijspraktijk kunnen stellen.

De kracht van het ResearchLab is dat per vraag gekeken wordt naar de situatie van de school van de vraagsteller. Dit kan betekenen dat het antwoord voor elk van onze scholen net anders is.

We doen op verschillende manieren onderzoek:

  • We werken samen met experts in de leernetwerken (bijv. hoogbegaafdheid of gedrag) van het SCOH Kenniscentrum.
  • Literatuuronderzoek
  • Praktijk(gericht)onderzoek: we verzamelen data op onze scholen of gebruiken al aanwezige data.

Het ResearchLab is onderdeel van het SCOH Kenniscentrum.

Het Researchteam

Het Researchteam bestaat uit (academisch geschoolde) leerkrachten/intern begeleiders vanuit de organisatie. Leden van het Researchteam zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar antwoorden. Ze hebben een kritische houding en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.

Deze geïnteresseerde groep medewerkers ontvangen de vragen uit de onderwijspraktijk. Vervolgens zoekt het team uit hoe ze de vraag gaan beantwoorden en vertalen naar de praktijk, zodat de vraagsteller direct met het antwoord aan de slag kan.

Het Researchlab biedt je de kans om als (academisch geschoolde) leerkracht je onderzoekende kwaliteiten in te zetten.
Werk je bij SCOH en wil je lid worden van het Researchteam? Stuur dan een e-mail naar Mireille Dees via mdees@scoh.nl of vul het contactformulier in.

De mensen achter Researchlab

Mireille Dees

Coördinator

Justin van Oel