Het onderzoek KANS aub! is een samenwerking tussen het Kenniscentrum Onderwijs & Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en het ResearchLab. Het onderzoek bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: (1) het analyseren van de leergroei en (2) Kansrijke aanpakken.

(1). We verzamelen de CITO-gegevens van leerlingen uit verschillende leerjaren. Door deze te analyseren, krijgen we inzicht in de leergroep van leerlingen. Vanuit voorgaand onderzoek weten we dat er verschillen zijn tussen scholen én tussen leerlingen wanneer we kijken naar de leergroei. Het is interessant om hier met elkaar het gesprek over aan te gaan. Daarnaast wordt getracht deze analyse ook in te kunnen zetten voor het Nationaal Programma Onderwijs.

(2). Naast het verzamelen van de leerprestaties van leerlingen, gaan we ook in gesprek met leerkrachten. De periode van de schoolsluiting door COVID-19 was erg intensief. We willen graag weten of er aanpakken tijdens de schoolsluitingen zijn geweest, die kansrijk zijn om het onderwijs van nu en in de toekomst te versterken. Denk bijvoorbeeld aan: differentiëren tussen leerlingen, ouderbetrokkenheid en samenwerking binnen het team.

Er is een film gemaakt over de eerste tussenresultaten. Nieuwsgierig? Klik hier: https://video.uu.nl/permalink/v1261a62d4f2c9ck1kzs/iframe/