Wat is er bekend over het aanbieden van Engels onderwijs op jongere leeftijd bij een populatie waarbij 60 % van de leerlingen Nederlands niet de moedertaal is?

Een literatuuronderzoek naar de wenselijkheid van vroeg starten met Engels op een school met veel NT2-leerlingen.