In hoeverre is concreet rekenmateriaal een aanvulling op de rekenmethode bij groep 3 t/m 8?

Op basis van het literatuuronderzoek dat de kennisrotonde heeft uitgevoerd is een deel van de vraag beantwoord;

“Het gebruik van driedimensionale materialen in het rekenonderwijs op de basisschool heeft over het geheel genomen een klein tot matig positief effect op de rekenprestaties ten opzichte van het gebruik van abstracte rekenkundige symbolen. Met name op de basisvaardigheden voor rekenen blijft het gebruik van concrete materialen van positieve invloed.”